Search our site
Search our site

Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng (14-07-2016)

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên nhất của Trường Đại học Xây dựng. Trải qua nhiều thời kỳ kể từ khi thành lập, qua nhiều lần đổi tên, Khoa mỗi năm "xuất xưởng" khoảng 500 kỹ sư Kinh tế Xây dựng, 120 kỹ sư Kinh tế và Quản lý Đô thị. Số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học của khoa ngày càng tăng, hiện đạt mức 12 NCS và 300 HVCH mỗi năm.

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng hiện nay đang đào tạo 3 ngành:

        -          Ngành Kinh tế xây dựng

        -          Ngành Kinh tế và Quản lý đô thị

        -          Từ năm học 2012-2013, Khoa đã mở thêm ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản.

       -        Từ năm học 2015-2016, Khoa đã mở thêm ngành Kinh tế Xây dựng Anh ngữ (KTE).

Đọc tiếp

Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng (đương nhiệm) (18-11-2015)

Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng kể từ tháng 3 năm 2015 Trưởng Khoa: GVC. TS. Nguyễn Liên Hương Phó Trưởng Khoa: GV. TS. Nguyễn Thế Quân Phó Trưởng Khoa: GV. ThS. Nguyễn Quốc Toản

Đọc tiếp


Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn