Search our site
Search our site

Thông báo mở lớp nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và quản lý dự án, khai giảng 05/2016 (02-08-2016)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

VIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

_____________****_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng. Dự kiến về các lớp như sau:

Đọc tiếp

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng khai giảng 5/2016 (02-08-2016)

 VIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN -  KHAI GIẢNG THÁNG 5/2016.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu.

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn trong tháng 5 như sau:

Đọc tiếp

Trang đầu   1    Trang cuối

:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn