Search our site
Search our site

Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng (14-07-2016)

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên nhất của Trường Đại học Xây dựng. Trải qua nhiều thời kỳ kể từ khi thành lập, qua nhiều lần đổi tên, Khoa mỗi năm "xuất xưởng" khoảng 500 kỹ sư Kinh tế Xây dựng, 120 kỹ sư Kinh tế và Quản lý Đô thị. Số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học của khoa ngày càng tăng, hiện đạt mức 12 NCS và 300 HVCH mỗi năm.

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng hiện nay đang đào tạo 3 ngành:

        -          Ngành Kinh tế xây dựng

        -          Ngành Kinh tế và Quản lý đô thị

        -          Từ năm học 2012-2013, Khoa đã mở thêm ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản.

       -        Từ năm học 2015-2016, Khoa đã mở thêm ngành Kinh tế Xây dựng Anh ngữ (KTE).

Đọc tiếp

Trang đầu   1    Trang cuối

:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn