Search our site
Search our site

Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

Chương trình đào tạo ngắn hạn về Hợp tác công tư (PPP) (30-07-2016)

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP)

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Hợp tác công tư (Private Public Partnership PPP) đã và đang là xu hướng phát triển trong nhiều nước trên thế giới và có thể áp dụng rộng rãi ở Việt nam trong các năm tới. Tuy nhiên để có thể hiểu và áp dụng nó cần phải biết về qui định, thể chế, luật lệ, cách áp dụng và kinh nghiệm xử lý…các dự án PPP.

Viện Hợp tác Công – Tư châu Á (Asia Public/ Private Partnership Institute APPPI) được thành lập năm 2011 là một trong các thành viên của mạng lưới  PPP (Network). Trường Đại học Toyo (Nhật Bản) phối hợp với viện APPPI muốn mở rộng mạng lưới đến Việt nam và đã mời trường Đại học Xây dựng gia nhập APPPI và là đại diện chính cho tổ chức này ở Việt nam

 

Đọc tiếp

:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn