Search our site
Search our site

Đào tạo đại học trong lĩnh vực bất động sản ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam (02-08-2016)

 Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, ngày càng có nhiều người được đào tạo kiến thức chuyên sâu về bất động sản gia nhập thị trường, như môi giới, quản lý, định giá, tư vấn, bảo hiểm v.v…. Đây là một trong những lý do thúc đẩy các ngành học về bất động sản phát triển nhanh chóng tại các nước trên thế giới, cũng như ở nước ta trong những năm gần đây. Trong bài viết này, tác giả phân tích tình hình đào tạo đại học trong lĩnh vực bất động sản ở một số nước phát triển trên thế giới, trên cơ sở đó làm rõ mục tiêu đào tạo của ngành “Kinh tế và quản lý bất động sản” tại trường Đại học Xây dựng.

Đọc tiếp

Quyết định v/v học và chuẩn tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy (02-08-2016)

Quy định về việc học và chuẩn tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Xây dựng được Hiệu trưởng ký ban hành ngày 27/08/2014 và chính thức có hiệu lực từ năm học 2014-2015.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Đọc tiếp


Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

Chúng tôi đang cập nhật thông tin của mục này, vui lòng quay lại sau!

:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn