Search our site
Search our site

Nghiệm thu dự án sự nghiệp Bộ Xây dựng (25-04-2017)

Buổi nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế ký kết giữa trường Đại học Xây dựng với Bộ Xây dựng được diễn ra lúc 14h00 ngày 24 tháng 4 năm 2017 tại phòng họp phòng 305A1 trường Đại học Xây dựng. Tên dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng,Chủ nhiệm dự án: TS Nguyễn Liên Hương, Thư ký dự án PGS.TS Nguyễn Thế Quân.

Hội đồng nghiệm thu dự án gồm có các thành viên: PGS.TS Trần Văn Tấn - Chủ tịch hội đồng, PGS.TS Trần Văn Liên - Ủy viên thư ký hội đồng, PGS.TS Đinh Đăng Quang - Ủy viên phản biện 1, ThS Phan Huy Cường - Ủy viên phản biện 2, GS.TS Nguyễn Đăng Hạc - Ủy viên hội đồng, PGS.TS Đặng Thị Xuân Mai - Ủy viên hội đồng, TS Trần Văn Mùi - Ủy viên hội đồng.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu dư án 

PGS.TS Nguyễn Thế Quân - Thư ký dự án thay mặt nhóm thực hiện dự án báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, công phu và kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu. Đây là một dự án điều tra toàn diện, công phu nhất về thực trạng đào tạo kỹ sư định giá xây dựng trên phạm vi toàn quốc về tất cả các khía cạnh có liên quan như: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thời lượng giảng dạy, sự đánh giá của người học... và đã phản ánh khách quan thực trạng hiện nay trên cả nước. Hội đồng nghiệm thu cho rằng, kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho Bộ Xây dựng khi hoạch định các chính sách quản lý hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng trên cả nước trong thời gian tới.

 

Trở lại

Ý kiến bạn đọc (0)

 

Ý kiến của bạn  (Trường có dấu * bắt buộc phải nhập)

Tên của bạn*:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo mật
Nhập lại mã*:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn