Search our site
Search our site

Các bài báo khoa học do chuyên viên và cộng tác viên của Viện công bố trong vài năm gần đây (02-08-2016)

 

Stt

Tác giả

Tên bài báo

Số tạp chí

1

Đinh Kiện

Nguyên nhân dẫn đến thất bại ở một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức BOT ở Việt Nam

3/2010

2

Nguyễn Mậu Bành

Một số nguyên nhân chậm tiến độ dự án

 

5/2010

3

Trần Văn Tấn

Những tồn tại thường gặp trong phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư và giải pháp khắc phục

5/2010

4

Nguyễn Minh Đức

Một số đề xuất nâng cao chất lượng lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

6/2011

5

Vũ Kim Yến

Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị tài sản cố định để tính khấu hao khi phân tích dự án đầu tư xây dựng

3/2012

 

     

7

Nguyễn Quốc Toản

Nguyễn Huy Thanh

Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM)

9/2012

8

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Huy Thanh

Quản lý hài hòa tiến độ và chi phí xây dựng công trình

9/2012

9

Trần Văn Tấn

 

Điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng

 

11/2012

 

10

Nguyễn Văn Cự

Phương pháp xác định hệ số điều chỉnh để điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

1/2013

11

Phạm Xuân Anh

Thực trạng hoạt động của tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay

2/2013

12

Lê Hồng Thái

Biện pháp kỹ thuật nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay

2/2013

13

Trần Văn Tấn

Các giải pháp tăng cường vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng

2/2013

Trở lại

Ý kiến bạn đọc (0)

 

Ý kiến của bạn  (Trường có dấu * bắt buộc phải nhập)

Tên của bạn*:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo mật
Nhập lại mã*:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phòng 319 Nhà A1 Trường Đại học Xây dựng - Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội.
Điện thoại: (04).3869.1829 - Fax: (04).3869.7050
Email: contact@kinhtexaydung.edu.vn - Website: www.kinhtexaydung.edu.vn